Bình sữa

(160,000)  150,000 Đ
 296
  
 0
(120,000)  110,000 Đ
 216
  
 0
(140,000)  130,000 Đ
 256
  
 0
(115,000)  105,000 Đ
 235
  
 0